కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి

Bharat Certis

Bharat Certis Betal Imidacloprid 70% WG Insecticide
local_offer Rs. 134.00ని సేవ్ చేయండి

Bharat Certis Betal Imidacloprid 70% WG Insecticide

Rs. 130.00  Rs. 264.00

Bharat Certis Elaan Halosulfuron Methyl 75% WG Herbicide

Rs. 250.00 

Bharat Certis Tohfa Atrazine 50% W.P. Herbicide

Rs. 290.00 

Bharat Certis Kocide 3000 Copper Hydroxide 46.1% WG Fungicide
local_offer Rs. 50.00ని సేవ్ చేయండి

Bharat Certis Kocide 3000 Copper Hydroxide 46.1% WG Fungicide

Rs. 360.00  Rs. 410.00

Bharat Certis Toki Natural ingredient based Bio-Stimulant

Rs. 200.00 

Bharat Certis Delfin WG Insecticide

Rs. 275.00