కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి

ఇండోఫిల్

RimOn-Indofil-Novaluron-Insecticide
local_offer Rs. 875.00ని సేవ్ చేయండి

రిమ్ఆన్ ఇండోఫిల్ నోవాల్యురాన్ పురుగుమందు

Rs. 380.00  Rs. 1,255.00

Indofil Society Herbicide
local_offer Rs. 21.00ని సేవ్ చేయండి

ఇండోఫిల్ సొసైటీ హెర్బిసైడ్

Rs. 240.00  Rs. 261.00

Indofil GEM (Alphamethrin 10% EC) Insecticide
local_offer Rs. 2.00ని సేవ్ చేయండి

ఇండోఫిల్ GEM (ఆల్ఫామెత్రిన్ 10% EC) పురుగుమందు

Rs. 80.00  Rs. 82.00

Indofil-Sprint-Fungicide
local_offer Rs. 5.00ని సేవ్ చేయండి

ఇండోఫిల్ స్ప్రింట్ శిలీంద్ర సంహారిణి

Rs. 42.00  Rs. 47.00

Indofil Alecto Broflanilide 20% SC Insecticide
local_offer Rs. 825.00ని సేవ్ చేయండి

ఇండోఫిల్ అలెక్టో బ్రోఫ్లానిలైడ్ 20% SC పురుగుమందు

Rs. 1,850.00  Rs. 2,675.00

Indofil Volax (Emamectin Benzoate 5% SG) Insecticide
local_offer Rs. 187.00ని సేవ్ చేయండి

ఇండోఫిల్ వోలాక్స్ (ఎమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 5% SG) పురుగుమందు

Rs. 280.00  Rs. 467.00

Indofil Token Dinotefuran 20% SG Insecticide

ఇండోఫిల్ టోకెన్ డినోట్‌ఫురాన్ 20% SG పురుగుమందు

Rs. 85.00 

Indofil-Indodiafen-_Diafenthiuron-50_-WP_-Insecticide
local_offer Rs. 20.00ని సేవ్ చేయండి

ఇండోఫిల్ ఇండోడియాఫెన్ (డయాఫెంథియురాన్ 50% WP) పురుగుమందు

Rs. 100.00  Rs. 120.00

watch_later అమ్ముడుపోయాయి

ఇండోఫిల్ నామి హెర్బిసైడ్

Rs. 325.00  Rs. 634.00

Indofil-Iglare-Systemic-Fungicide
watch_later అమ్ముడుపోయాయి

ఇండోఫిల్ ఇగ్లేర్ దైహిక శిలీంద్ర సంహారిణి

Rs. 495.00  Rs. 660.00

Indofil Tadka 71 Glyphosate 71% SG Herbicide
watch_later అమ్ముడుపోయాయి

ఇండోఫిల్ తడ్కా 71 గ్లైఫోసేట్ 71% SG హెర్బిసైడ్

Rs. 1,800.00 

Indofil Striker Haloxyfop R Methyl 10.5% EC Herbicide
watch_later అమ్ముడుపోయాయి

ఇండోఫిల్ స్ట్రైకర్ హలోక్సీఫాప్ R మిథైల్ 10.5% EC హెర్బిసైడ్

Rs. 3,000.00 

Indofil Stalker SC Fipronil 5 SC (5% w/w) Insecticide
watch_later అమ్ముడుపోయాయి

ఇండోఫిల్ స్టాకర్ SC ఫిప్రోనిల్ 5 SC (5% w/w) పురుగుమందు

Rs. 1,732.00 

watch_later అమ్ముడుపోయాయి

ఇండోఫిల్ సితారా హెక్సాకోనజోల్ 5% EC శిలీంద్ర సంహారిణి

Rs. 860.00