కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి

Nova Agri Sciences

Nova Double Action F2 Plant Growth Pormoter
local_offer Rs. 70.00ని సేవ్ చేయండి

Nova Double Action F2 Plant Growth Promoter

Rs. 300.00  Rs. 370.00

Nova Super Mithr Insecticide
local_offer Rs. 243.00ని సేవ్ చేయండి

Nova Super Mithr Insecticide

Rs. 567.00  Rs. 810.00

Nova Nutri DAP

Nova Nutri DAP

Rs. 400.00 

Nova Hyness  Thiacloprid 21.7% SC
local_offer Rs. 360.00ని సేవ్ చేయండి

Nova Hyness Thiacloprid 21.7% SC Insecticide

Rs. 840.00  Rs. 1,200.00

local_offer Rs. 99.00ని సేవ్ చేయండి

Nova Novadan SP Cartap Hydrochloride 50% SP Insecticide

Rs. 231.00  Rs. 330.00

Nova Tiger-505 Insecticide
watch_later అమ్ముడుపోయాయి

నోవా టైగర్-505 పురుగుమందు

Rs. 0.00 

Nova Voltas Plus Validamycin 3% L Antibiotic
watch_later అమ్ముడుపోయాయి

నోవా వోల్టాస్ ప్లస్ వాలిడమైసిన్ 3% L యాంటీబయాటిక్

Rs. 0.00 

For every farming enthusiast, finding the right products is key to ensuring bountiful harvests. Enter KisanShop, your online agricultural marketplace, which now proudly hosts products from Nova Agri Sciences, a leader in the world of agricultural innovation.

Nova Agri Sciences: A Journey from Dream to Reality

In 2007, nestled within Hyderabad's bustling surroundings, Nova Agri Sciences was founded. Led by the vision of Mr. Yeluri Sambasiva Rao, its mission was clear: to create agricultural products that stand out in quality and effectiveness. Over the years, this commitment has solidified Nova's position as a trusted name among farming communities.

Diverse Offerings for Varied Needs

Nova Agri Sciences' portfolio is a testament to its commitment to versatile farming solutions:

  • Plant Growth Promotors: Enhance the growth potential of your plants.
  • Bio-Pesticides: Eco-friendly ways to safeguard your crops.
  • Horticultural Equipment: Crafted for the passionate growers of fruits, flowers, and vegetables.
  • Micro Nutrients: Perfect for enriching your soil with vital nutrients.
  • Water Soluble Fertilizers: Optimal fertilizers designed for easy mixing and efficient nutrient delivery.

Easy Access on KisanShop

Buying Nova Agri Sciences' products has never been simpler. With KisanShop, you can browse their extensive range from the comfort of your home. Just choose what you need, place an order, and await prompt delivery.