కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి


Adama Lapidos Insecticide - Chlorantraniliprole 0.4% w/w GR

Rs. 920.00 Rs. 1,060.00
local_offer Rs. 140.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Adama Lapidos Chlorantraniliprole is an innovative insecticide meticulously crafted to provide optimal protection against a variety of Lepidopteran caterpillars that pose significant threats to crop health and yield. It employs a strategic two-way action mechanism that effectively neutralizes pests, safeguarding crops from potential damage. Below is a comprehensive review of its key features and the benefits it brings to crop protection.

Product Highlights:

 • Brand: Adama
 • Variety: Lapidos
 • Technical Name: Chlorantraniliprole 0.4% w/w GR
 • Dosage: 4 Kg/acre

Features

 • Immediate Action: Adama Lapidos acts swiftly, stopping crop damage immediately upon application. This rapid action is crucial in minimizing potential crop losses due to pest infestations.
 • Targeted Efficacy: Specifically engineered to combat various types of Lepidopteran caterpillars, it offers targeted action against these common crop pests, ensuring that the crops remain healthy and vibrant.
 • Two-Way Action: The insecticide boasts a two-way action killing method. This approach ensures enhanced effectiveness, ensuring that the insects are thoroughly eliminated, providing crops with a robust line of defense against pest invasions.

Benefits

 • Reduced Crop Losses: By halting pest activity instantaneously, the insecticide helps in reducing the extent of damage, thereby minimizing crop losses and ensuring that yields remain uncompromised.
 • Enhanced Control: Its capability to manage and control a diverse array of Lepidopteran caterpillars provides farmers with a versatile and powerful tool, enhancing overall crop protection strategies.
 • Robust Defense: The two-way action mechanism fortifies the crops with a formidable defense against insect attacks, ensuring that they remain safeguarded against future pest intrusions.

  Crop recommendation:

  • Rice, sugarcane, cotton, cabbage, tomato, brinjal, chili, soybean, red gram, Bengal gram, black gram, bitter gourd, ladyfinger, maize, groundnut.
  Adama Lapidos Insecticide - Chlorantraniliprole 0.4% w/w GR
  local_offer

  Customer Reviews

  Be the first to write a review
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)

  ఎఫ్ ఎ క్యూ

  ప్రత్యక్ష_సహాయం

  మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

  మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.