కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి


Coromandel Phendal Insecticide - Phenthoate 50% EC

Rs. 363.00 Rs. 363.00
local_offer Rs. 5.00ని సేవ్ చేయండి local_offer Rs. 40.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Product Highlights:

  • Brand: Coromandel
  • Product Name: Phendal Insecticide
  • Active Ingredient: Phenthoate 50% EC
  • Recommended Dosage: 350-400 ml/acre

Features and Benefits:

  • Broad-Spectrum Control: Effectively targets a wide range of insect pests, ensuring comprehensive crop safety.
  • Rapid Action: Quick knockdown capability ensures immediate relief from pest invasion.
  • Long-Term Protection: Offers extended control over pests, reducing the need for frequent applications.
  • Resistance Management: Breaks through resistance barriers, offering a reliable solution against hard-to-control pests.
  • Environmental Compatibility: Designed with a focus on safety, minimizing impact on non-target organisms.

Ideal For:

Phendal is recommended for a diverse array of crops, providing all-encompassing protection to ensure your agricultural success. Its efficacy spans across various pests, making it a versatile tool in any farmer's pest management arsenal.

Application Guidelines:

For optimal results, adhere to the recommended dosage of 350-400 ml per acre. Apply Phendal following the specific pest threat level and crop stage, as detailed in the product's application guide.

Coromandel's Phendal Insecticide presents a formidable defense against a broad spectrum of agricultural pests. Engineered with the potent active ingredient Phenthoate 50% EC, Phendal offers farmers an unparalleled ally in the fight against crop damage. Its rapid action formula not only ensures immediate pest knockdown but also provides prolonged protection to safeguard your yield throughout the growing season.

Coromandel Phendal Insecticide - Phenthoate 50% EC
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.