కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి


FMC Legend Bio-Stimulants

Rs. 650.00 Rs. 714.00
local_offer Rs. 64.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Product Overview

  • Brand: FMC
  • Product Name: Legend
  • Dosage: 40 gm/acre
  • Active Ingredients: 20% Organic Potash + 1.5% Sulphur

Key Features:

  • Optimized Nutrient Delivery: Legend bio-stimulants ensure that potash is available in a bioavailable form, crucial for the optimal flowering and fruiting of crops. This efficient nutrient delivery system supports the plant's natural growth processes, leading to healthier and more productive crops.
  • Hormonal Activity Enhancement: By enhancing hormonal activity within plants, Legend bio-stimulants contribute to significant improvements in the physical attributes of fruits, including shape, size, shine, and color, making your produce more appealing and marketable.
  • Abiotic Stress Resistance: Legend's advanced formulation helps plants withstand various abiotic stresses, ensuring that environmental factors such as extreme temperatures, water scarcity, and soil conditions have a minimized impact on crop health and yield.
  • High-Impact Formulation: With its low dose yet high impact approach, Legend bio-stimulants offer an efficient and cost-effective solution for crop management, reducing the need for large quantities of product without compromising on results.

Recommended Crops:

Legend bio-stimulants are particularly effective for a range of key agricultural crops, including:

  • Vegetables: Chilli, Tomato, Potato, Brinjal
  • Oilseeds: Groundnut

This versatility makes Legend an ideal choice for farmers looking to maximize the quality and yield of these crops, with noticeable improvements in produce quality and resilience against environmental stresses.

FMC Legend Bio-Stimulants
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.