కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి


Hifield-AG Major 555 Insecticide - Chlorpyriphos 50% + Cypermethrin 5% Ec

Rs. 320.00 Rs. 480.00
local_offer Rs. 160.00ని సేవ్ చేయండి local_offer Rs. 230.00ని సేవ్ చేయండి local_offer Rs. 350.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Product Highlights:

 • Brand: Hifield-AG
 • Variety: Major 555
 • Technical Name: Chlorpyriphos 50% + Cypermethrin 5% EC
 • Dosage: 1-1.5 ml per liter of water

Features:

 • Broad-Spectrum Insecticide: Major 555 is a non-systemic, broad-spectrum insecticide effective in soil or on foliage in various crops.
 • Mode of Action: Non-systemic with contact, stomach, and respiratory action, including anti-feeding properties.
 • Versatile Application: Suitable for a wide range of crops, including outdoor ornamentals, turf, and forestry.

Crop Recommendations:

 • Extensive Crop Compatibility: Ideal for fruits, nut crops, strawberries, figs, vegetables, potatoes, beet, soya beans, sunflowers, sweet potatoes, peanuts, rice, cotton, alfalfa, cereals, maize, sorghum, asparagus, glasshouse, and outdoor ornamentals.

Ideal for Comprehensive Crop Management:

 • Effective Against Multiple Pests: Offers robust control of a variety of insect pests.
 • Enhances Crop Safety: Contributes to the health and productivity of a wide range of crops.
 • User-Friendly Application: Easy to mix and apply, ensuring efficient pest control across different agricultural settings.

Choose Hifield-AG Major 555 for Your Crops:

Incorporate Hifield-AG Major 555 Insecticide into your pest management strategy for effective and broad-spectrum protection. Its potent combination of Chlorpyriphos and Cypermethrin is key to maintaining the health and productivity of a diverse array of crops, making it a versatile and essential choice for farmers and agronomists.

Hifield-AG Major 555 Insecticide - Chlorpyriphos 50% + Cypermethrin 5% Ec
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.