కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి

Inera Phyro M P Mycorrhizal Biofertiliser

Rs. 1,300.00 Rs. 1,400.00
local_offer Rs. 100.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Product Highlights:

  • Brand: Inera
  • Variety: Phyro M P
  • Dosage: 200g/acre

Innovative Farming Solution:

Introducing Inera Phyro M P, a state-of-the-art mycorrhizal biofertilizer designed to revolutionize your agricultural practices. This powerful biofertilizer leverages the symbiotic relationship between mycorrhizal fungi and plant roots, offering an eco-friendly solution to enhance crop performance and resilience.

Key Benefits for Optimal Crop Health:

  • Root Growth Enhancement: Phyro M P significantly expands the root surface area, fostering the development of abundant feeder roots. This crucial growth allows for improved stability and nutrient absorption from the soil.
  • Nutrient Absorption Boost: By facilitating the uptake of phosphorus and other vital nutrients, Phyro M P ensures that your crops receive the nourishment they need for vigorous growth and development.
  • Stress Tolerance: The presence of mycorrhizal spores helps plants to better manage environmental stress, enhancing overall plant health and productivity.

Versatile Crop Compatibility:

Designed for universal application, Phyro M P is suitable for a broad spectrum of crops, enhancing growth, health, and yield across all types of agricultural practices.

Why Choose Inera Phyro M P?

Opting for Inera Phyro M P as your go-to mycorrhizal biofertilizer means committing to a future of sustainable and efficient farming. Its unique formulation not only promotes healthier crops but also contributes to the preservation of soil health and biodiversity.

Inera Phyro M P Mycorrhizal Biofertiliser
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.