కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి


Ingene Omycin Fungicide - Kasugamycin 3% SL

Rs. 1,500.00 Rs. 2,000.00
local_offer Rs. 500.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Product Highlights

  • Brand: Ingene
  • Variety: Omycin
  • Dosage: 400-500 ml per acre
  • Technical Name: Kasugamycin 3% SL

Innovative and Effective Disease Control Ingene Omycin Fungicide represents a significant advancement in plant protection, developed with cutting-edge Japanese technology. This high-quality fungicide utilizes Kasugamycin 3% SL to offer rice farmers an effective solution against a broad spectrum of fungal and bacterial diseases.

Key Benefits

  • Advanced Formulation: Omycin is produced through the innovative fermentation of Streptomyces kasugaensis, ensuring a high-efficacy product that targets disease-causing microorganisms without harming beneficial ones.
  • Low Residue: Formulated to leave the minimal residual impact on crops, Omycin ensures food safety and environmental protection.
  • Broad-Spectrum Control: It effectively inhibits both gram-positive and gram-negative bacteria, providing comprehensive protection for your rice crop.
  • Dual Action: With both preventive and curative properties, Omycin not only controls existing infections but also prevents new outbreaks, ensuring the longevity and health of your rice fields.
  • Safety: Omycin's formulation is designed to be non-phytotoxic, ensuring it is safe for use on crops without causing harm at recommended dosages.

Ideal for Rice Cultivation Omycin is specifically recommended for rice, addressing the unique challenges faced by rice farmers. Its ability to inhibit protein biosynthesis in harmful microorganisms while being safe for the crop makes it an invaluable tool in the fight against rice diseases.

Ingene Omycin Fungicide - Kasugamycin 3% SL
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.