కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి


Ingene Thiomax Insecticide - Thiamethoxam 25% WG

Rs. 190.00 Rs. 195.00
local_offer Rs. 5.00ని సేవ్ చేయండి local_offer Rs. 15.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Ingene introduces Thiomax, a high-efficacy insecticide crafted to target a wide range of pest challenges across various crops. With its active ingredient Thiamethoxam 25% WG, Thiomax is engineered for farmers seeking a robust solution to pest resistance, ensuring the health and productivity of their crops.

Product Highlights:

  • Brand: Ingene
  • Variety: Thiomax
  • Dosage: 100 gm per acre
  • Technical Name: Thiamethoxam 25% WG

Core Benefits:

  • Broad-Spectrum Control: Thiomax is designed to combat both sucking and chewing pests, including those resistant to other insecticides, making it a versatile option for integrated pest management (IPM) strategies.
  • Rapid Action: Exhibiting quick contact and stomach activity, Thiomax starts working immediately upon application, providing fast relief from pest infestations.
  • Systemic Protection: Thanks to its excellent translaminar movement, Thiomax is readily absorbed by plants, ensuring comprehensive protection at low doses.
  • Environmentally Considerate: With minimal residual impact and a low dosage requirement, Thiomax is a safer choice for ecosystems, reducing the need for frequent applications.
  • Stress Resistance: Beyond pest control, Thiomax enhances plant resilience against environmental stresses, contributing to overall plant health and yield quality.

Versatile Crop Compatibility:

Thiomax is recommended for a broad spectrum of crops, including Rice, Cotton, Okra, Mango, Wheat, Mustard, Tomato, Brinjal, Tea, and Potato, among others. Its adaptability and effectiveness make it a valuable tool for farmers aiming for high-quality yields across diverse agricultural settings.

Ingene Thiomax Insecticide - Thiamethoxam 25% WG
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.