కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి


Myco Gold - Jaipur Bio Fertilizers

Rs. 880.00 Rs. 999.00
local_offer Rs. 119.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Product Highlights:

 • Brand: Jaipur Bio Fertilizers
 • Variety: Myco Gold
 • Dosage: 1 ltr/acre

Benefits:

Jaipur Bio Fertilizers' Myco Gold is a revolutionary product designed to significantly boost the health and yield of crops. This potent formula offers several key benefits:

 • Increased Yield: Enhances crop yield by 15-20%, making it a valuable addition to any farming practice.
 • Root Growth and Development: Promotes stronger and healthier root systems, crucial for plant stability and nutrient absorption.
 • Enhanced Phosphate Uptake: Improves the uptake and mobilization of phosphate across all crop types, essential for growth and development.
 • Overcomes Stress Conditions: Particularly effective in mitigating stress factors such as drought, disease incidence, and nutrient deficiencies.
 • Drought Resistance: Vam (Vesicular-Arbuscular Mycorrhizae) supplement root hair in water absorption, aiding in drought resistance by maintaining cell water content.

Crop Recommendations:

 • Suitable for all crop types, offering universal benefits to enhance growth, yield, and resilience.

Ideal For:

 • Farmers seeking to maximize their crop yield and enhance overall plant health.
 • Agricultural practices facing challenging environmental conditions.
 • Cultivators looking for a comprehensive solution to improve plant root development and nutrient absorption.

Usage Instructions:

 • Apply 1 liter of Myco Gold per acre.
 • Follow specific application guidelines for optimal results.

Myco Gold from Jaipur Bio Fertilizers is an all-in-one solution for farmers and gardeners aiming to optimize crop yield and overcome environmental stressors. With its ability to increase yields by up to 20%, improve root development, and enhance phosphate uptake, Myco Gold stands out as a highly effective agricultural aid. It's particularly beneficial in conditions where crops are exposed to stress, such as drought or nutrient deficiency, making it a versatile choice for various farming scenarios.

Myco Gold - Jaipur Bio Fertilizers
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.