కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి


Jaipur Bio Fertilizers - Samridhi Bio Azo

Rs. 850.00 Rs. 999.00
local_offer Rs. 149.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Product Highlights:

 • Brand: Jaipur Bio Fertilizers
 • Variety: Samridhi Bio Azo
 • Dosage: 500 ml-1 ltr/acre
 • Technical Name: Nitrogen Fixing Bacteria

Benefits:

Samridhi Bio Azo from Jaipur Bio Fertilizers is an advanced biofertilizer designed to significantly improve the growth and yield of various crops. Key benefits include:

 • Improved Seed Germination: Enhances the germination percentage, leading to a healthier start for crops.
 • Increased Shoot and Root Growth: Promotes the development of longer and more numerous shoots and roots, crucial for plant health.
 • Enhanced Yield: Demonstrates an increase in yield by 25% to 30% in crops like wheat and finger millets.
 • Improved Post-Harvest Quality: Seeds harvested show improved germination rates, ensuring better quality for the next planting season.

Crop Recommendations:

Samridhi Bio Azo is suitable for a wide range of crops, making it a versatile choice for different agricultural practices:

 • Cereals: Wheat, Paddy, Maize
 • Cash Crops: Cotton, Potato
 • Millets and Vegetables
 • Fruits: Grapes, Banana, Pomegranate, Oranges
 • Plantation Crops
 • Fiber and Oil Producing Crops

Ideal For:

 • Farmers and gardeners looking for a biofertilizer to enhance growth and yield across various crops.
 • Agricultural professionals seeking to improve seed germination and plant health.
 • Eco-conscious growers aiming for sustainable and effective crop cultivation.

Usage Instructions:

 • Apply 500 ml to 1 liter of Samridhi Bio Azo per acre.
 • Tailor the application based on the specific requirements of the crop for optimal results.

Samridhi Bio Azo by Jaipur Bio Fertilizers leverages the power of nitrogen-fixing bacteria to boost the growth and yield of a variety of crops. This biofertilizer is essential for increasing the efficiency of seed germination and the development of robust shoot and root systems, directly translating to healthier plants and increased yields. Its versatility across different crop types, from cereals to fruits and plantation crops, makes it an invaluable addition to any farming practice.

Jaipur Bio Fertilizers - Samridhi Bio Azo
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.