కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి


Jaipur Bio Fertilizers - Samridhi Bio Phos

Rs. 880.00 Rs. 999.00
local_offer Rs. 119.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Product Highlights:

 • Brand: Jaipur Bio Fertilizers
 • Variety: Samridhi Bio Phos
 • Dosage: 500 ml-1 ltr/acre
 • Technical Name: Phosphate Solubilizing Bacteria (PSB)

Benefits:

Samridhi Bio Phos from Jaipur Bio Fertilizers is a highly effective soil amendment designed to enhance the overall fertility and productivity of agricultural soils. Key benefits include:

 • Micronutrient Availability: Increases the availability of essential micronutrients such as Mn, Mg, Fe, Mo, B, Zn, and Cu, along with P2O5.
 • Root Growth Stimulation: Encourages faster root development for more efficient water and nutrient uptake.
 • Organic Acid Production: PSB produces various organic acids that accelerate P2O5 uptake, leading to faster crop maturity and increased yield.
 • Versatile Use: Suitable for all crop types, enhancing overall plant health and productivity.

Crop Recommendations:

 • Ideal for use with all types of crops.

Ideal For:

 • Agricultural professionals seeking to maximize the nutrient potential of their soil.
 • Farmers aiming to improve the health and yield of their crops naturally.
 • Gardeners looking for an all-encompassing solution to enhance soil fertility.

Usage Instructions:

 • Apply 500 ml to 1 liter of Samridhi Bio Phos per acre.
 • Follow specific application guidelines for different crops for the best results.

Samridhi Bio Phos is an innovative product tailored to meet the nutritional needs of various crops. By utilizing Phosphate Solubilizing Bacteria, this biofertilizer plays a crucial role in mobilizing phosphate and other micronutrients, making them more accessible to plants. This enhanced nutrient availability not only boosts plant growth and health but also contributes to more substantial and healthier yields. The organic acids produced by PSB, such as malic acid and citric acid, further aid in nutrient uptake, ensuring that crops receive the full spectrum of essential nutrients for optimal growth.

Jaipur Bio Fertilizers - Samridhi Bio Phos
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.