కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి


Jaipur Bio Fertilizers - Samridhi Bio Zinc

Rs. 850.00 Rs. 999.00
local_offer Rs. 149.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Product Highlights:

 • Brand: Jaipur Bio Fertilizers
 • Variety: Samridhi Bio Zinc
 • Dosage: 500 ml-1 ltr/acre
 • Technical Name: Zinc Solubilizing Bacteria (ZSB)

Benefits:

Jaipur Bio Fertilizers' Samridhi Bio Zinc is a powerful biofertilizer designed to enhance zinc availability in the soil, crucial for healthy plant growth. Its benefits include:

 • Enhanced Zinc Availability: Bio Zinc oxidizes zinc and produces organic acids, making fixed zinc available to plants, which is essential for numerous plant functions.
 • Soil pH Reduction: Helps in reducing the soil pH, breaking down complex compounds, and thus increasing the bioavailability of zinc.
 • Increased Crop Yield and Soil Health: Optimizes the nutrient availability in the soil, leading to healthier plants and improved crop yields.
 • Disease Control: Controls Khera disease in paddy and supports overall root and plant growth.

Crop Recommendations:

Samridhi Bio Zinc is suitable for a wide range of crops, making it a versatile choice for different agricultural needs:

 • Cereals: Paddy, Wheat
 • Legumes: Various Pulses
 • Fruits: Citrus, Pomegranate
 • Root Crops: Ginger, etc.

Ideal For:

 • Agricultural professionals seeking to enhance zinc efficiency in their soil.
 • Farmers aiming to improve the health and yield of their crops naturally.
 • Gardeners looking for an all-encompassing solution to enhance soil fertility.

Usage Instructions:

 • Apply 500 ml to 1 liter of Samridhi Bio Zinc per acre.
 • Use as per the specific needs of the crop for the best results.

Samridhi Bio Zinc from Jaipur Bio Fertilizers is an innovative solution for farmers and gardeners looking to optimize zinc nutrition in their crops. By utilizing Zinc Solubilizing Bacteria, this biofertilizer plays a crucial role in mobilizing zinc and making it more accessible to plants. This enhanced nutrient availability not only boosts plant growth and health but also contributes to more substantial and healthier yields. It's particularly beneficial in regions where zinc deficiency is a common issue, helping to overcome this challenge and improve crop quality.

Jaipur Bio Fertilizers - Samridhi Bio Zinc
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.