కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి


Samarth Doctor Soil Health Arecanut Biofertilizer

Rs. 500.00 Rs. 650.00
local_offer Rs. 150.00ని సేవ్ చేయండి local_offer Rs. 800.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Product Highlights:

  • Brand: Samarth
  • Variety: Doctor Soil Health Arecanut
  • Dosage: 2 ml/ltr of water

Doctor Soil Health stands out as a unique biofertilizer formulated from a blend of natural plant extracts and scientifically proven ingredients to support crop growth and productivity.

Benefits:

  • Comprehensive Nutrient Support: Composed of natural seaweeds, amino acids, vitamins, Fulvic acids, humic acids, Plant Growth Regulators (PGR), and chelated micronutrients, Doctor Soil Health provides a balanced nutrient supply to crops.
  • Enhanced Yield and Harvest: This biofertilizer supplements energy sources for plants, leading to increased yield and improved harvest quality.

Crop Recommendations:

  • Versatile Application: Though tailored for Arecanut, Doctor Soil Health is effective for all crop types, offering a universal solution for enhancing plant health and soil condition.

Why Choose Samarth Doctor Soil Health?

Opting for Samarth Doctor Soil Health Arecanut Biofertilizer means investing in the long-term health and productivity of your soil and crops. Its rich blend of natural ingredients ensures that your plants receive the essential nutrients they need for optimal growth. Suitable for a wide array of agricultural and horticultural applications, Doctor Soil Health is your key to achieving bountiful harvests and vibrant growth.

Revitalize Your Farming with Samarth Doctor Soil Health

Incorporate Samarth Doctor Soil Health Arecanut Biofertilizer into your farming practices for a significant improvement in crop performance and soil vitality. This biofertilizer is designed to work in harmony with nature, providing a sustainable pathway to enhanced crop productivity and soil health. Trust in the power of Doctor Soil Health to transform your agricultural practices and witness the remarkable results in your crop yield and quality.

Samarth Doctor Soil Health Arecanut Biofertilizer
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.