కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి


Samarth Humigreen Bio-Stimulants

Rs. 600.00 Rs. 750.00
local_offer Rs. 150.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Product Highlights:

  • Brand: Samarth
  • Variety: Humigreen
  • Dosage: 2-3 gm/ltr of water
  • Technical Name: Seaweed Extracts, Humic acid, Fulvic acid, & Protein hydrolysate

Features:

  • Soil Health Improvement: Humigreen transforms the soil ecosystem, enriching its structure and increasing its water retention capacity. This leads to an optimized environment for root development and nutrient absorption.
  • Nitrogen Fixation: A standout feature of Humigreen is its ability to boost nitrogen fixation. By enhancing the growth of nitrogen-fixing bacteria and creating a conducive rhizosphere environment, it ensures that plants receive a steady supply of nitrogen, crucial for their growth and development.

Crop Recommendations:

  • Universal Application: Designed for use with all types of crops, Humigreen provides a versatile solution to improve plant growth, yield, and overall health.

Why Choose Samarth Humigreen?

Opting for Samarth Humigreen Bio-Stimulants means committing to a crop management strategy that prioritizes sustainable growth and enhanced productivity. Its composition of seaweed extracts, humic acid, fulvic acid, and protein hydrolysate makes it a powerful tool for revitalizing your soil and plants. Suitable for every stage of plant growth, Humigreen is your partner in achieving a bountiful and healthy harvest.

Transform Your Crops with Samarth Humigreen Bio-Stimulants

Embrace the full potential of your agricultural efforts with Samarth Humigreen Bio-Stimulants. Its ability to improve soil conditions, enhance water retention, and facilitate essential processes like nitrogen fixation places it at the forefront of bio-stimulant solutions. Ensure the success of your crops with the comprehensive benefits of Humigreen, and witness a significant transformation in plant health and productivity.

Samarth Humigreen Bio-Stimulants
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.