కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి


Samarth Indozyme Bio-Stimulants

Rs. 380.00 Rs. 450.00
local_offer Rs. 70.00ని సేవ్ చేయండి local_offer Rs. 170.00ని సేవ్ చేయండి local_offer Rs. 25.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Product Highlights:

  • Brand: Samarth
  • Variety: Indozyme
  • Dosage: 2 ml/ltr

Indozyme stands out as a high-impact biostimulant, formulated to unlock the growth potential of crops through the power of biological compounds and enzymes. It is specifically designed to catalyze key growth processes, leading to unparalleled improvements in plant vitality and crop yield.

Features:

  • Growth Enhancement: Indozyme significantly boosts plant growth, driving increased biomass production which is fundamental for maximizing yield.
  • Cell Proliferation and Expansion: By modulating these crucial cellular processes, Indozyme ensures improved flowering and fruiting, contributing to the abundance and quality of the harvest.
  • Seed Germination: The formulation supports enhanced seed germination rates, laying a strong foundation for crop success from the earliest stages of development.

Crop Recommendations:

  • Universal Compatibility: Indozyme's versatile formulation makes it suitable for all types of crops, offering a comprehensive solution to boost plant vitality and yield in any farming or gardening setting.

Why Choose Samarth Indozyme?

Selecting Samarth Indozyme Bio-Stimulants is a strategic decision towards sustainable and efficient crop management. Its unique blend of biological compounds and enzymes not only stimulates growth but also enhances the physiological processes of plants, leading to healthier crops and higher yields. Whether you're a small-scale gardener or a large-scale farmer, Indozyme provides the tools you need for success.

Maximize Your Agricultural Potential with Samarth Indozyme

Incorporating Samarth Indozyme Bio-Stimulants into your crop management practices marks a commitment to excellence in agriculture. This biostimulant is crafted to work harmoniously with nature, offering a pathway to improved crop productivity and soil health. Embrace Indozyme for a significant uplift in your agricultural output and witness the transformation in plant health and crop yield.

Samarth Indozyme Bio-Stimulants
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.