కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి


Samarth Mango Micronutrients

Rs. 600.00 Rs. 750.00
local_offer Rs. 150.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Product Highlights:

  • Brand: Samarth
  • Variety: Mango
  • Dosage: 5 ltr/acre
  • Technical Name: Micronutrients Mixture Zn-3% Fe-1.5% B-0.5%

Samarth Mango Micronutrients is a precision-formulated solution that delivers targeted nutrition to mango trees, enhancing their growth and fruiting potential.

Benefits:

  • Enhanced Photosynthesis: Promotes greener leaves and improved photosynthetic efficiency for vigorous growth.
  • Balanced Nutrition: Combines essential micronutrients with plant growth promoters for holistic tree development.
  • Soil Deficiency Correction: Addresses micronutrient deficiencies in the soil, ensuring trees receive all necessary elements for health.
  • Disease Resistance: Strengthens trees against common diseases, enhancing overall orchard resilience.
  • Improved Yield: Supplies trees with the nutrients they need for increased flowering and fruiting, leading to better harvests.

Crop Recommendations:

  • Designed for Mango: While specially formulated for mango trees, this micronutrient blend is beneficial for optimizing the health and productivity of mango orchards.

Why Choose Samarth Mango Micronutrients?

Selecting Samarth Mango Micronutrients is a strategic decision to ensure the best care for your mango trees. Its specialized mix not only supports the growth and development of the trees but also maximizes fruit yield and quality. Perfect for commercial orchardists and hobbyist gardeners alike, it guarantees your mango trees are healthy, robust, and fruitful.

Elevate Your Mango Orchard with Samarth Mango Micronutrients

Incorporate Samarth Mango Micronutrients into your orchard management plan for noticeable improvements in tree health and fruit production. This expert blend is the key to unlocking the full potential of your mango trees, ensuring they flourish and produce to their utmost capacity. Trust Samarth Mango Micronutrients for a thriving orchard and exceptional harvest results.

Samarth Mango Micronutrients
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.