కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి


Samarth Navrathna Bio-Stimulants

Rs. 450.00 Rs. 500.00
local_offer Rs. 50.00ని సేవ్ చేయండి local_offer Rs. 100.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Product Highlights:

  • Brand: Samarth
  • Variety: Navrathna
  • Dosage: 3 gm/ltr of water
  • Technical Name: Marine algae extract gel 30%, humic acid 12%, and herbal extracts 20%

Features:

  • Comprehensive Plant Protection: Navrathna is a biotic stress inhibitor and alleviator, effectively inhibiting a wide range of plant pathogens including rust, blight, mildew, rot, wilt, and leaf curl virus, enhancing plant resilience.
  • Rich Composition: Featuring a robust blend of marine algae extract gel (30%), humic acid (12%), fulvic acid (5%), silica (SiO2) (5%), amino acids & hydrolyzed proteins (10%), moringa oleifera, clove & other herbal extracts (20%), plant secondary metabolites (15%), and adjuvants (3%), Navrathna supports a multifaceted approach to pest management. It inhibits pathogens, activates systemic acquired resistance (SAR) in plants, and controls disease-spreading vectors for overall plant health and yield improvement.

Crop Recommendations:

  • Universal Application: Formulated for use across a diverse range of crops, Navrathna ensures broad-spectrum protection and support, fostering healthier, more productive plants.

Elevate Crop Vitality with Samarth Navrathna

Samarth Navrathna Bio-Stimulants offer a revolutionary approach to crop protection and enhancement. By integrating the power of marine algae, humic acid, and a carefully selected array of herbal extracts, Navrathna not only defends against a spectrum of plant pathogens but also strengthens plants from within. This advanced bio-stimulant promotes robust growth, increases resilience to environmental stresses, and maximizes crop yield potential. Opt for Samarth Navrathna and witness a transformation in your agricultural practices towards sustainability and higher productivity.

Samarth Navrathna Bio-Stimulants
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.