కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి


Samarth Promicrobes Azotica Biofertilizer

Rs. 550.00 Rs. 650.00
local_offer Rs. 100.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Product Highlights:

 • Brand: Samarth
 • Variety: Promicrobes Azotica
 • Dosage: 1 liter/acre
 • Technical Name: Nitrogen-fixing bacteria (Azotobacter Chroococcum)

Features:

 • Crop Yield Improvement: Significantly reduces fruit cracking and dropping, leading to better quality and quantity of yield.
 • Soil Ecosystem Enrichment: Encourages the growth of beneficial microorganisms and earthworms in the soil, enhancing soil fertility and structure.
 • Stress Resilience: Helps maintain soil temperature and offers protection against both biotic (living) and abiotic (non-living) stresses, improving plant stress tolerance.
 • Immunity Boost: Strengthens the plant’s immune system, making it more resilient against diseases and pests.
 • Growth Promotion: Stimulates cell division, aiding in the development of roots and shoots for stronger, healthier plants.
 • Soil Health Preservation: Balances soil pH and conditions the soil, ensuring an optimal environment for crop growth.

Crop Recommendations:

 • Versatility: Formulated for application across all types of crops, Promicrobes Azotica provides a universal solution that supports robust growth and sustainable agriculture.

Maximize Agricultural Productivity with Samarth Promicrobes Azotica

Samarth Promicrobes Azotica Biofertilizer offers a groundbreaking approach to enhancing nitrogen availability in soil, crucial for plant growth and development. Utilizing the natural abilities of Azotobacter Chroococcum, this biofertilizer not only promotes sustainable agricultural practices but also leads to improved crop performance and yield. By integrating Promicrobes Azotica into your farming strategy, you benefit from a healthier soil ecosystem, increased crop resilience, and enhanced overall productivity. Opt for Samarth Promicrobes Azotica and commit to a future of sustainable and efficient farming.

Samarth Promicrobes Azotica Biofertilizer
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.