కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి


Samarth Sea Miracle Bio-Stimulants

Rs. 310.00 Rs. 350.00
local_offer Rs. 40.00ని సేవ్ చేయండి local_offer Rs. 75.00ని సేవ్ చేయండి local_offer Rs. 300.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Product Highlights:

 • Brand: Samarth
 • Variety: Sea Miracle
 • Dosage: 2ml/ltr of water
 • Technical Name: Seaweed Extracts, Protein hydrolysates, Solvents & others

Benefits:

 • Enhanced Plant Health: Sea Miracle nurtures overall plant health, encouraging vigorous growth from root to leaf.
 • Flowering and Fruit Setting: It significantly improves the rate of flowering and fruit setting, leading to bountiful harvests.
 • Quality Yields: Experience an increase in both the abundance and quality of your yields, translating to higher market value.
 • Stress Resistance: Fortifies plants' natural defenses, enabling them to withstand environmental pressures and stresses more effectively.
 • Combat Stresses: Equips plants to better handle both abiotic (non-living) and biotic (living) stresses, ensuring stable development.
 • Metabolic Enhancement: Facilitates the efficient transfer of sucrose, optimizing the metabolic state for healthier, more robust plants.

Crop Recommendations:

 • Universal Application: Designed for versatile use across all crop types, Sea Miracle is the ideal choice for enhancing the growth and resilience of your plants.

Why Choose Samarth Sea Miracle?

Choosing Samarth Sea Miracle Bio-Stimulants means selecting a path towards sustainable and efficient farming. Its unique blend of seaweed extracts, protein hydrolysates, and other vital components provides a comprehensive solution to common agricultural challenges. Whether you're aiming to boost plant growth, increase yield quality, or enhance stress resistance, Sea Miracle offers a proven formula for success.

Transform Your Agriculture with Samarth Sea Miracle Bio-Stimulants

Invest in Samarth Sea Miracle Bio-Stimulants to experience a revolution in your agricultural practices. This innovative product not only promotes healthier plant growth but also ensures that your crops can thrive in the face of adversity. With Sea Miracle, witness the transformation of your fields into a landscape of abundance and vitality.

Samarth Sea Miracle Bio-Stimulants
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.