కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి


Sarpan 102 Dabbi Byadgi Chilli Seeds

Rs. 890.00 Rs. 890.00
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Product Highlights:

  • Brand: Sarpan
  • Variety: 102 Dabbi Byadgi

Enhance your crop with these premium chilli seeds, designed for optimal growth and yield in diverse climatic conditions.

Fruit Characteristics:

  • Color: Cherry Red - Produces visually appealing chillies that are sure to catch everyone's eye.
  • Length: 15-18 cm - Long chillies perfect for culinary uses and commercial sale.
  • Plant Height: 90-100 cm - Robust plants that stand tall for easy harvesting.
  • Seedlings/Acre: 13,000 - 13,050 - Optimal planting density for maximum yield.
  • Seeds/10 gm: 1500-1600 Seeds - High seed count ensures extensive cultivation.
  • Sowing Season: Adaptable to Kharif, Rabi, and Summer seasons for flexible planting.
  • First Harvest: Enjoy your first harvest within 60-70 days after transplanting, making it an excellent choice for quick returns.

Why Choose Sarpan 102 Dabbi Byadgi Chilli Seeds?

Opting for Sarpan 102 Dabbi Byadgi Chilli Seeds is a strategic choice for farmers and gardeners looking for high yield, early harvests, and exceptional chilli quality. These seeds are specifically tailored to meet the demands of commercial chilli production, offering a reliable and productive crop solution.

Maximize Your Chilli Crop with Sarpan 102 Dabbi Byadgi

Incorporate Sarpan 102 Dabbi Byadgi Chilli Seeds into your agricultural strategy for unmatched chilli quality and productivity. With these seeds, you're not just growing chillies; you're cultivating a crop that promises excellent returns and vibrant, flavorful produce. Trust Sarpan 102 Dabbi Byadgi for your next chilli cultivation project and experience the difference in yield, quality, and taste.

Sarpan 102 Dabbi Byadgi Chilli Seeds
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.