కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి


Shivalik Agent SC Insecticide - Fipronil 5% SC

Rs. 360.00 Rs. 365.00
local_offer Rs. 5.00ని సేవ్ చేయండి local_offer Rs. 50.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Product Highlights

 • Brand: Shivalik
 • Variety: Agent SC
 • Dosage: 400-600 ml/acre
 • Technical Name: Fipronil 5% SC

Features

 • Broad-Spectrum Control: Agent SC targets a wide range of pests including Stem borer, BPH, Green leafhopper, Leaf folder, Gall midge, and more, providing comprehensive pest management across various crops.
 • Long-Lasting Effect: Designed for longer persistence, ensuring extended protection against pests without frequent reapplications.
 • Crop Safety: While potent against pests, it is formulated to minimize phytotoxic effects, ensuring crop safety and health.

Crop Recommendations

 • Rice: Effective against a multitude of rice pests, enhancing yield and quality.
 • Cabbage: Targets DBM and other pests, protecting crops from damage.
 • Chilli: Controls thrips, aphids, and fruit borer, ensuring healthy chilli plants.
 • Cotton: Provides protection against pests that are typically hard to control.
 • Sugarcane: Targets early root and shoot borer, crucial for the crop's early development stages.

Ideal for Comprehensive Pest Management

Shivalik Agent SC Insecticide, with Fipronil 5% SC, is a versatile solution for managing a wide spectrum of pests across several key crops. Its formulation ensures long-lasting protection, crop safety, and effectiveness against a broad range of agricultural pests, making it a valuable asset for farmers aiming for higher productivity and crop health.

Shivalik Agent SC Insecticide - Fipronil 5% SC
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.