కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి


Syngenta Acoreli Fungicide - Propineb 70% WP

Rs. 800.00 Rs. 1,160.00
local_offer Rs. 360.00ని సేవ్ చేయండి local_offer Rs. 10.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Syngenta Acoreli Propineb 70% WP Fungicide is a meticulously formulated fungicide known for its wide-reaching efficacy against various diseases affecting a multitude of crops. Embedded with the capability of both contact and preventive action, Acoreli thrives in managing a spectrum of diseases such as Scab, Early and Late Blight, Dieback, Downy Mildew, Fruit Spots, Brown, and Narrow Leaf Spots. This makes it particularly favorable for safeguarding crops like apples, pomegranates, potatoes, chilli, tomatoes, grapes, rice, cotton, and various other vegetables and fruits.

Product Highlights:

 • Brand: Syngenta
 • Variety: Acoreli
 • Dosage: 600-800 gm/acre
 • Technical Name: Propineb 70% WP

Features

 • Wide Spectrum of Control: Acoreli boasts of a comprehensive range of disease control, making it versatile across a variety of crops, including fruits, vegetables, and more.
 • Multi-Site Complex Mode of Action: Owing to its complex multi-site mode of action, Acoreli is adept at combating and preventing the rise of resistant fungal pathogen populations.
 • Enriched with Zinc: The inclusion of Zinc in its formulation not only augments the crop health but also bolsters the immunity of plants, facilitating improved yields and quality.

Benefits

 • Enhanced Disease Management: Acoreli’s broad-spectrum action ensures a robust defense against numerous diseases, ensuring the vitality and health of crops.
 • Resistance Management: Its multi-site mode of action is pivotal in curbing the emergence of resistant fungal populations, ensuring the long-term effectiveness of disease management strategies.
 • Boosted Crop Health and Yield: With the presence of Zinc, Acoreli not only focuses on disease control but also strives to enhance the overall immunity and yield of the plants.

How to Use

 • Preparation: Begin by preparing the required amount of Acoreli fungicide as per the disease intensity and the crop type. Ensure that the equipment used for mixing and application is clean and functional.
 • Application: Apply the fungicide uniformly over the crops, ensuring thorough coverage for optimum disease control. Adapt the dosage and frequency as per the severity of the disease and the specific needs of each crop.
 • Safety: Ensure that you are wearing appropriate protective gear during the handling and application of the fungicide. Follow the safety guidelines and instructions as provided on the product label.

  Crop recommendation:

  • Wheat, and Maize.
  Syngenta Acoreli Fungicide - Propineb 70% WP
  local_offer

  Customer Reviews

  Be the first to write a review
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)

  ఎఫ్ ఎ క్యూ

  ప్రత్యక్ష_సహాయం

  మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

  మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.