కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి


Syngenta Carotena Cauliflower Seeds

Rs. 320.00 Rs. 340.00
local_offer Rs. 20.00ని సేవ్ చేయండి local_offer Rs. 120.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Product Highlights:

 • Brand: Syngenta
 • Variety: Carotena

Curd Characteristics:

 • Curd Weight: 1-2 kg
 • Curd Color: Yellow
 • Curd Shape: Dome
 • Sowing Season: Rabi
 • First Harvest: 55-65 days after transplanting

Cultivate Nutrient-Rich Cauliflower with Syngenta Carotena Seeds:

Syngenta Carotena Cauliflower Seeds are designed for a health-focused harvest:

 • Impressive Size: Produces large curds, each weighing between 1-2 kg, ideal for substantial yields.
 • Unique Yellow Color: Bright yellow curds not only add visual appeal but also indicate high nutritional value.
 • Rapid Growth Cycle: Expect to harvest within 55-65 days, offering a quick turnaround.

Ideal for Health-Conscious Cultivation:

 • Rich in Vitamin A: A fantastic source of Vitamin A, enhancing the nutritional profile of your produce.
 • Excellent Curd Quality: Ensures that each cauliflower is of the highest quality, both in taste and texture.
 • Adaptability to Cool Climates: Particularly suitable for cultivation in cooler climates.
 • High Nutritional Value: Adds significant dietary benefits to meals.

Growing Recommendations:

 • Soil Needs: Prefers well-drained, fertile soil for the best growth.
 • Seasonal Planting: Ideal for Rabi season sowing.
 • Regular Care: Essential watering and fertilization for optimal development.
 • Pest and Disease Management: Monitor for common cauliflower issues to maintain crop health.

Harvest Vibrant and Nutritious Cauliflower:

Syngenta Carotena Cauliflower Seeds are perfect for gardeners and farmers looking to grow unique, nutritious cauliflower. These seeds promise not just an abundant yield but also a crop that stands out in both appearance and health benefits.

Syngenta Carotena Cauliflower Seeds
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.