కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి


Syngenta Chikna Bitter Gourd Seeds

Rs. 750.00 Rs. 830.00
local_offer Rs. 80.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Product Highlights:

  • Brand: Syngenta
  • Variety: Chikna

Fruit Characteristics:

  • Color: Dark Green - Ensures a vibrant and appealing look that is synonymous with freshness.
  • Length: 14-16 cm - Perfect size for culinary uses, ensuring that each fruit is substantial.
  • Girth: 3.8-4.5 cm - Provides a consistent size and shape for even cooking and presentation.
  • Surface: Smooth - Makes for easier cleaning and preparation before cooking.
  • Sowing Season: Adaptable to Kharif, Rabi, and Summer seasons, making it a versatile option for various planting schedules.

Remarks:

Chikna boasts a high yield and excellent fruit quality, setting it apart in the market. Its robustness against heat and tolerance to viruses ensure that gardeners can expect a bountiful harvest regardless of challenging conditions. With Syngenta Chikna seeds, you're not just planting a crop; you're investing in a season of successful and rewarding gardening.

Why Choose Syngenta Chikna?

Syngenta's commitment to agricultural innovation is embodied in the Chikna variety. Its superior characteristics make it a top choice for those looking to grow bitter gourd either for personal consumption or commercial sale. By choosing Chikna, you ensure a garden filled with healthy, robust, and high-quality bitter gourds that can withstand the rigors of varying climates and resist common diseases.

Cultivate Excellence with Syngenta Chikna Bitter Gourd Seeds

Embrace the unparalleled quality and yield of Syngenta Chikna Bitter Gourd Seeds. Whether you're a seasoned farmer or a home gardening enthusiast, Chikna seeds provide the foundation for a fruitful and satisfying harvest. Plant Syngenta Chikna this season and taste the difference in every bite of your home-grown bitter gourd.

Syngenta Chikna Bitter Gourd Seeds
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.