కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి

Wolf Garten Flower Trowel Agriculture Tools

Rs. 820.00 Rs. 1,000.00
local_offer Rs. 180.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Product Highlights:

  • Brand: Wolf Garten
  • Variety: Flower Trowel
  • Working Head Width: 3.5 cm

Innovative Features for Optimal Soil Care:

The Wolf Garten Flower Trowel is not just any gardening tool; it is a precision instrument designed for the meticulous care and management of your garden's soil. Its compact and efficient design is ideal for addressing the specific needs of confined spaces, ensuring that even the most delicate flower beds receive the attention they deserve.

Key Advantages:

  • Precision Soil Loosening: With a working head width of just 3.5 cm, this trowel is perfect for loosening and ventilating soil in narrow bed rows, promoting healthy plant growth through optimum nutrient distribution.
  • Ergonomic Design: The tool head's backward-facing angle is thoughtfully designed to allow easy drawing through the soil, minimizing physical strain and enhancing user comfort during prolonged gardening sessions.
  • Versatile Use: Whether you're aerating soil, planting new seedlings, or transplanting flowers, the Wolf Garten Flower Trowel's size and design make it an indispensable tool for all your gardening tasks.

Enhance Your Gardening Experience:

Embrace the ease and precision of the Wolf Garten Flower Trowel in your gardening routine. Its specialized design not only ensures effective soil management but also contributes to the overall health and beauty of your garden. With this tool, you're not just gardening; you're crafting a vibrant, thriving ecosystem right in your backyard.

Invest in the Wolf Garten Flower Trowel and transform your gardening practices with a tool that combines efficiency, ergonomics, and precision. Perfect for gardeners who cherish their flowers and strive for perfection in every aspect of their gardening endeavors.

Wolf Garten Flower Trowel Agriculture Tools
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.