కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి

Wolf Garten LU-2K Flower Trowel

Rs. 490.00 Rs. 570.00
local_offer Rs. 80.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Crafted with the discerning gardener in mind, the Wolf Garten LU-2k Flower Trowel embodies the perfect blend of functionality and ergonomic design. As a cornerstone of Wolf Garten's esteemed gardening tools collection, the LU-2k is engineered to transform your gardening experience, making it an indispensable tool for both novices and seasoned green thumbs.

Key Features:

 • Brand Excellence: Wolf Garten, a name synonymous with quality and innovation in gardening tools.
 • Model Precision: The LU-2k Flower Trowel, designed for the meticulous gardener.
 • Optimal Working Width: A 7 cm blade width ensures precise soil manipulation for planting and transplanting your cherished flowers.
 • Dimensions for Comfort: Measuring 37 x 15.5 x 10 cm, the LU-2k is shaped for balance and ease of use.
 • Lightweight Durability: At just 240 gm, it combines lightweight agility with the strength for tough gardening tasks.

Transformative Gardening Experience:

The LU-2k is more than just a tool; it's your partner in the garden. Its ergonomic handle is tailored to fit comfortably in your hand, reducing fatigue and enhancing your gardening pleasure. The robust construction guarantees that whether you're loosening soil or creating the perfect bed for new blooms, the LU-2k accomplishes the task with precision and ease.

For Every Flower Enthusiast:

Whether you're cultivating a balcony oasis or tending to an expansive garden, the LU-2k Flower Trowel meets your every need. Its design is particularly advantageous for:

 • Planting bulbs, seedlings, and flowers with unmatched accuracy.
 • Transplanting delicate plants without distress.
 • Nurturing your garden's beauty with a tool crafted for precision and efficiency.

Why Choose the Wolf Garten LU-2k:

 • Effortless Gardening: Make gardening a joy rather than a chore with a tool designed for comfort and ease.
 • Lasting Quality: Invest in a tool that withstands the test of time, crafted from materials chosen for durability and performance.
 • Gardening Precision: Achieve the garden of your dreams with a tool that enhances your ability to work with delicate plants and tight spaces.

Elevate Your Garden Today

The Wolf Garten LU-2k Flower Trowel is not just a tool; it's a gateway to enhancing the beauty and productivity of your garden. Embrace the joy of gardening with a tool that reflects your passion and precision. Choose the LU-2k and transform your garden into a haven of beauty and tranquility.

Wolf Garten LU-2K Flower Trowel
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.