కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి


Syngenta Gramoxone Herbicide - 25.4% Paraquat

Rs. 550.00 Rs. 615.00
local_offer Rs. 65.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Experience a realm of unyielding herbicidal prowess with Syngenta Fusiflex Herbicide, a powerful formulation imbued with the essence of Fluazifop-p-butyl 13.4% EC. With Fusiflex, transform your fields into bastions of health and productivity, primarily within the nurturing terrains of Soybean and Groundnut crops.

Product Features:

  • Brand: Syngenta
  • Variety: Fusiflex
  • Technical Name: Fluazifop-p-butyl 13.4% EC
  • Dosage: 400 ml/acre

Key Benefits:

  • Swift Action: Fusiflex marks its presence with rapid and dependable results, affirming its place as a stalwart guardian against intrusive weeds.
  • Intricate Control: Designed to command respect, Fusiflex orchestrates a meticulous control over weeds, showcasing a profound mastery over both broad and narrow leaves.
  • Harbinger of Health: Fusiflex emerges as a symbol of robust crop health, ensuring that your fields resonate with the rhythms of vitality and prolific yields.

Recommended Crops:

Optimized for the prosperous realms of Soybean and Groundnut, Fusiflex showcases its herbicidal finesse, enriching the crops with the aura of wellness and abundance.

Usage Instructions:

  • Dosage: Embrace the potency of Fusiflex by applying a deliberate dose of 400 ml per acre.
  • Application: Allow the essence of Fusiflex to permeate the heart of your fields, ensuring that each acre thrives under its protective vigilance.
Syngenta Gramoxone Herbicide - 25.4% Paraquat
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.