కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి

Wolf Garten Procut 370 + Vario Handel Tools

Rs. 4,350.00 Rs. 5,000.00
local_offer Rs. 650.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Introducing the Wolf Garten Procut 370 + Vario Handle, a revolutionary combination that redefines precision and ease in gardening tasks. This tool set is meticulously designed for those who seek efficiency, safety, and effectiveness in their gardening endeavors.

Innovative Features for Optimal Performance:

  • Easy Attachment: The integrated multi-star adapter ensures a quick and secure connection to the Vario handle, streamlining your gardening workflow.
  • Safety First: An integrated protective cover prevents accidental disconnections, especially crucial when working at heights or in dense foliage.
  • Effortless Sawing: The Procut 370 features a curved saw blade designed for effective, effortless cutting, making quick work of branches and stems.
  • High-Performance Teeth: Equipped with push and pull teeth, the saw guarantees high-performance cutting with every stroke, ensuring clean cuts and minimal effort.
  • Hygienic Cutting Surface: A clear-cutting surface helps to minimize bacterial infestation on cut plants, promoting healthier growth and reducing the risk of disease.
  • MaxControl Handle: Slip stops located at both the front and rear of the handle provide a secure grip, enhancing safety and control during use.

Transform Your Gardening Experience:

The Wolf Garten Procut 370 + Vario Handle is more than just a tool; it's a gardening partner that brings precision, control, and safety to your hands. Whether you're pruning trees, shaping bushes, or managing your garden's overall health, this tool set ensures that every cut is clean, precise, and efficient.

Why Choose the Wolf Garten Procut 370 + Vario Handle?

  • Precision Cutting: Make precise cuts with ease, thanks to the curved saw blade and high-performance teeth.
  • Enhanced Safety: The integrated protective cover and MaxControl handle design significantly reduce the risk of accidents.
  • Efficient Gardening: Save time and effort with a tool that's designed for optimal performance, making gardening tasks quicker and more enjoyable.

Elevate Your Gardening Today

Invest in the Wolf Garten Procut 370 + Vario Handle and experience a new level of precision and efficiency in your gardening tasks. Choose quality, choose safety, choose Wolf Garten.

Wolf Garten Procut 370 + Vario Handel Tools
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.