కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి


Samarth Doctor Soil Health Bio Fertilizer

Rs. 550.00 Rs. 650.00
local_offer Rs. 100.00ని సేవ్ చేయండి local_offer Rs. 700.00ని సేవ్ చేయండి local_offer Rs. 900.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Product Highlights:

 • Brand: Samarth
 • Variety: Doctor Soil Health
 • Dosage: 1.5 ml/ltr of water
 • Technical Name: Phosphorous Solubilising Bacteria (Bacillus megaterium)

Features:

 • Enhanced Crop Resilience: Significantly reduces fruit cracking and dropping, ensuring better yield quality and quantity.
 • Soil Life Booster: Increases the population of beneficial microorganisms and earthworms in the soil, fostering a more fertile and vibrant soil ecosystem.
 • Stress Protection: Helps maintain soil temperature and offers protection against both biotic (living threats) and abiotic (environmental stresses) threats.
 • Immune System Boost: Enhances the plant's immune system, making it more robust against diseases and pests.
 • Growth Promotion: Stimulates cell division, which aids in the development of roots and shoots, contributing to overall plant vigor.
 • Soil Health Maintenance: Balances soil pH and conditions the soil, creating an optimal growing environment for crops.

Crop Recommendations:

 • Universal Application: Suitable for use with all types of crops, Doctor Soil Health is a versatile solution that supports healthy growth and development, regardless of the agricultural context.

Revitalize Your Soil with Samarth Dr.Soil Health

Samarth Doctor Soil Health Fertilizer is a game-changer in sustainable agriculture, leveraging the power of Phosphorous Solubilising Bacteria to transform the health of your soil and crops. By promoting beneficial soil life, enhancing stress resistance, and stimulating plant growth, this product sets the foundation for a thriving agricultural ecosystem. Opt for Samarth Doctor Soil Health and witness a remarkable improvement in crop performance, soil health, and environmental resilience. Embrace the future of farming with a product that not only boosts yield but also contributes to the well-being of the planet.

Samarth Doctor Soil Health Bio Fertilizer
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.