కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి

Wolf Garten Fruit Collector Tools

Rs. 2,550.00 Rs. 3,000.00
local_offer Rs. 450.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Product Highlights:

  • Brand: Wolf Garten
  • Variety: Fruit Collector

Efficient and Gentle Harvesting:

The Wolf Garten Fruit Collector represents a breakthrough in harvesting technology, designed to simplify and enhance the fruit collection process. This innovative tool is perfect for gardeners and fruit growers looking for a hassle-free way to harvest their produce.

Usage Guide:

  • Preparation: Begin by attaching the Wolf Garten Fruit Collector to its compatible handle as per the manufacturer's instructions, ensuring a secure fit for safe and efficient use.
  • Usage: Firmly hold the handle and position the collector's opening beneath the fruit intended for harvest. This strategic placement allows for precision in collection without damaging the fruit or the tree.
  • Engagement: With a gentle pull or twist, detach the fruit from the tree or plant. The collector's basket safely catches the fruit, preventing it from falling to the ground and getting bruised.
  • Collection: After filling the basket or completing your harvest, transfer the fruits from the collector to a storage container or basket for processing or consumption.
  • Maintenance: To ensure the longevity and efficiency of your Fruit Collector, clean it thoroughly post-use to remove any sap, debris, or residue. Store the tool in a dry, secure place to maintain its condition for the next harvest season.

Revolutionize Your Harvest:

The Wolf Garten Fruit Collector is an indispensable tool for anyone looking to streamline their harvesting process. Its design prioritizes the health of your fruit and the ease of your labor. By incorporating this tool into your gardening arsenal, you can look forward to bountiful harvests with minimal effort and maximum efficiency. Say goodbye to the days of struggling with ladders and bruised produce; the Wolf Garten Fruit Collector is here to transform your harvesting experience.

Wolf Garten Fruit Collector Tools
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.