కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి

Wolf Garten Power Cut Saw 145 Folding Saw Hand Tools

Rs. 1,640.00 Rs. 2,000.00
local_offer Rs. 360.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Product Highlights:

  • Brand: Wolf Garten
  • Variety: Power Cut Saw 145
  • Blade Length: 14.5 cm
  • Dimensions (L/W/H): 67 x 16 x 15 cm
  • Net Weight: 200 gm

Key Features:

  • Compact and Lightweight: With a net weight of just 200 gm and compact dimensions, this saw is designed for easy handling and transport, making it a convenient tool for a wide range of outdoor and agricultural activities.
  • Optimal Blade Length: The 14.5 cm blade is engineered for precision cutting, ensuring clean and efficient cuts through branches and other materials, facilitating quicker and more effective work.
  • Durable Construction: Built to last, the Power Cut Saw 145 withstands the rigors of daily farm use. Its durability ensures that it remains a vital part of your toolkit for years to come.
  • Versatile Use: Whether trimming branches, cutting back overgrown vegetation, or other farming tasks, this saw's versatility makes it an indispensable tool for farmers and gardeners alike.

Remarks:

The Power Cut Saw 145 by Wolf Garten is more than just a tool; it's an investment in quality that pays dividends in the form of efficient and effective farm management. Enhance your agricultural toolkit with this versatile saw and experience the difference it makes in your daily operations. Reliable, efficient, and built to last, the Power Cut Saw 145 is your partner in achieving agricultural success.

Invest in the Power Cut Saw 145 and bring efficiency, reliability, and quality to your farming and gardening endeavors, ensuring that every cut is a step towards a more productive and manageable agricultural practice.

Wolf Garten Power Cut Saw 145 Folding Saw Hand Tools
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.