కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మమ్మల్ని అనుసరించు!

*రూ. కంటే ఎక్కువ ఆర్డర్‌లపై ఉచిత డెలివరీ. 1499/-

మమ్మల్ని కలుస్తూ ఉండండి


Samarth Sticol Bio-Stimulants

Rs. 140.00 Rs. 150.00
local_offer Rs. 10.00ని సేవ్ చేయండి local_offer Rs. 20.00ని సేవ్ చేయండి local_offer Rs. 25.00ని సేవ్ చేయండి
యూనిట్ ధర  ప్రతి 

సురక్షితమైన & సురక్షిత చెక్అవుట్ హామీ

Product Highlights:

  • Brand: Samarth
  • Variety: Sticol
  • Dosage: 2 ml/ltr of water

Sticol is a powerful tool in the arsenal of modern agriculture, formulated to act as an advanced wetting agent that enhances the adherence of agricultural sprays to plants.

Features:

  • Improved Adherence: Sticol works by reducing the surface tension of liquids, ensuring uniform coverage and adherence of spray solutions to the target area, which is especially beneficial for plants with a waxy surface.
  • Enhanced Efficacy: By facilitating the even distribution of agricultural treatments, Sticol boosts the effectiveness of nutrients, herbicides, insecticides, and fungicides, ensuring that your crops get the maximum protection and nourishment.

Crop Recommendations:

  • Universal Compatibility: Suitable for all crop types, Sticol is a versatile solution that can significantly enhance the application efficiency of agricultural sprays, making it an essential addition to any farming operation.

Why Choose Samarth Sticol?

Selecting Samarth Sticol Bio-Stimulants is a choice for precision and effectiveness in crop management. Its ability to act as a wetting agent ensures that every spray reaches its intended target, minimizing waste and maximizing impact. Whether you are dealing with pests, diseases, or nutritional deficiencies, Sticol helps in achieving optimal results from each application.

Elevate Your Crop Care with Samarth Sticol

Incorporating Samarth Sticol Bio-Stimulants into your agricultural regimen is a step towards more efficient and effective crop care. This bio-stimulant not only enhances the application of treatments but also contributes to healthier, more resilient crops. Trust Sticol to improve the performance of your agricultural sprays and witness the transformation in your crop health and productivity.

Samarth Sticol Bio-Stimulants
local_offer

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ఎఫ్ ఎ క్యూ

ప్రత్యక్ష_సహాయం

మీ సమాధానం కనుగొనలేదా?

మా కస్టమర్ సేవ మీకు సహాయం చేయడానికి సంతోషంగా ఉంటుంది.